IMG 280310 listopada 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uninie odbyła się przepiękna uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 16 par małżeńskich z gminy Górzno obchodzących jubileusz, „z łezką w oku” świętowało wspólnie z władzami gminy oraz zaproszonymi gośćmi.

Obecni byli starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski, poseł Stanisława Prządka, poseł Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Waldemar Sabak, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, ksiądz kanonik Eugeniusz Rola, ksiądz Janusz Sałaj, Sekretarz Gminy Jadwiga Mucha, Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Halina Sekuła, Z-ca Kierownika USC Kazimierz Zuchniak, inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych UG Górzno Mariola Wałachowska.

Na wstępie wójt gminy Waldemar Sabak powitał jubilatów oraz zaproszonych gości, a ksiądz Janusz Sałaj - proboszcz parafii w Uninie udzielił zebranym błogosławieństwa. Następnie wójt skierował do jubilatów słowa wyrażające szacunek, podziw oraz uznanie z okazji tak pięknego jubileuszu, życząc zdrowia i pomyślności na następne wspólne lata. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie parom małżeńskim medali okolicznościowych za długoletnie pożycie małżeńskie wraz z legitymacjami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomów oraz prezentów. Wręczenia dokonali wójt gminy Waldemar Sabak, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, starosta Marek Chciałowski, poseł Stanisława Prządka oraz poseł Grzegorz Woźniak.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały następujące pary:

 1. Trzpil Jan i Regina
 2. Siuciński Czesław i Barbara Jadwiga
 3. Dziubak Wiktor i Regina
 4. Zuchniak Eugeniusz i Marianna
 5. Nowicki Tadeusz i Teresa
 6. Paziewski Zbigniew Ryszard i Krystyna
 7. Orowiecki Stanisław i Zofia
 8. Paziewski Zbigniew i Janina
 9. Kaliński Ryszard i Krystyna Marianna
 10. Lis Jan i Janina
 11. Skoczek Jerzy Józef i Kazimiera
 12. Baran Stanisław i Henryka
 13. Rusak Jan i Alicja
 14. Niedźwiecki Jan i Stanisława
 15. Rusak Mieczysław i Bogusława
 16. Owczarczyk Feliks i Zofia
 17. Prusiński Józef Stefan i Janina Agnieszka
 18. Brych Henryk i Janina
 19. Salamończyk Józef Stanisław
 20. Mucha Józef Jan i Genowefa
 21. Rumianek Tadeusz i Henryka
 22. Mychliński Karol i Anna

Po uroczystej ceremonii wręczenia medali głos zabrali goście. Następnie została zaprezentowana część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Uninie pod kierunkiem nauczycieli Lidii Kwiatkowskiej oraz Magdaleny Zając. Piosenki oraz wiersze o miłości w wykonaniu uczniów przywołały u jubilatów wspomnienia z dawnych lat. Była też symboliczna lampka szampana, życzenia, poczęstunek. Wszystko to przebiegało w niezwykle sympatycznej atmosferze, przy muzyce zespołu folkowego ‘Bocianisko”.