Obsada stanowisk Urzędu Gminy w Górznie

  Waldemar Sabak Wójt Gminy pok. Nr 10  
  Katarzyna Ochnik Sekretarz Gminy pok. Nr 10 wew. 33
  Grażyna Szewczyk Skarbnik Gminy pok. Nr 14 wew. 40

 Referat finansowy

  Katarzyna Ryfczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej, Kierownik Referatu Finansowego pok. Nr 12 wew. 34
  Justyna Frelek Inspektor ds. naliczania płac pok. Nr 12 wew. 34
  Anna Chmielak Z-ca Skarbnika pok Nr 12 wew. 34
  Bogumiła Kurmanek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych pok. Nr 2 wew. 35
  Mariola Wałachowska Inspektor ds. księgowości podatkowej pok. Nr 2 wew. 35

 Samodzielne stanowiska pracy

  Iwona Zając Inspektor ds. ochrony  środowiska i zamówień publicznych pok. Nr 1 wew. 36
  Piotr Zając Inspektor ds. inwestycji i dróg oraz funduszy strukturalnych, Kierownik Referatu pok. Nr 1 wew. 36
 

Kazimierz Zuchniak

Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i zarządzania kryzys. pok. Nr 8 wew. 39
  Małgorzata Czajka Podinspektor ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa pok. Nr 3 wew. 38
  Wanda Cyrta Inspektor ds. obsługi rady i działalności gospodarczej pok. Nr 15 wew. 42
  Marzena Chmielak Inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia, Kierownik Referatu pok. Nr 7 wew. 41
  Marlena Latuszek

Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

pok. Nr 10 wew. 31

 Pracownicy obsługi

  -- -    
  Adam Malinowski Radca prawny    

 Urząd Stanu Cywilnego

  Waldemar Sabak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
  Marta Bielecka

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, prowadząca również sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 pok. Nr 8 wew. 39