Obsada stanowisk Urzędu Gminy w Górznie

  Waldemar Sabak Wójt Gminy pok. Nr 10  
   Paweł Guba Sekretarz Gminy pok. Nr 10 wew. 33
  Grażyna Szewczyk Skarbnik Gminy pok. Nr 14 wew. 40

 Referat finansowy

  Katarzyna Ryfczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej, Kierownik Referatu Finansowego pok. Nr 12 wew. 34
  Justyna Frelek Inspektor ds. naliczania płac pok. Nr 12 wew. 34
  Anna Chmielak Z-ca Skarbnika pok Nr 12 wew. 34
  Bogumiła Kurmanek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych pok. Nr 2 wew. 35
  Mariola Wałachowska Inspektor ds. księgowości podatkowej pok. Nr 2 wew. 35

 Samodzielne stanowiska pracy

  Iwona Zając Inspektor ds. ochrony  środowiska i zamówień publicznych pok. Nr 1 wew. 36
  Piotr Zając Inspektor ds. inwestycji i dróg oraz funduszy strukturalnych pok. Nr 1 wew. 36
 

Kazimierz Zuchniak

Insp. ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i  zarządzania kryzys. pok. Nr 8 wew. 39
  Teresa Rusak Inspektor ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa pok. Nr 3 wew. 38
  Wanda Cyrta Inspektor ds. obsługi rady i działalności gospodarczej pok. Nr 15 wew. 42
  Wiesław Cyrta Inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia pok. Nr 7 wew. 41
  Marlena Latuszek

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

pok. Nr 10 wew. 31

 Pracownicy obsługi

  -- Starszy informatyk    
  Adam Malinowski Radca prawny    

 Urząd Stanu Cywilnego

  Waldemar Sabak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
  Marta Bielecka Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  pok. Nr 8 wew. 39