OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Górzno

z dnia 28 czerwca 2021 roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Górzno podaje do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r.

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

sołectwo: Goździk

1

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie mieści się w Urzędzie Gminy w Górznie, pokój nr 13 tel. 25/6812254

 

 

                                                                            Wójt Gminy Górzno

                                                                            (-) Waldemar Sabak