W dniu 7 lipca 2021 r. w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak oraz Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk podpisali umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań gminnych.

Gmina Górzno w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”  otrzymała dofinansowanie dla 4 sołectw po 10 tys. zł na zadania:

- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach : Piaski, Potaszniki, Mierżączka.

-  zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Samorządkach.

W ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - 2021” dofinansowanie otrzymały 2 jednostki OSP :

- OSP Unin na zadanie „Zakup wyposażenia dla OSP Unin” w kwocie 19 997 tys. zł

- OSP Górzno na zadanie „Remont budynku OSP Górzno” w kwocie 25 tys. zł.

Samorząd Mazowsza wesprze również inwestycję z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Górzno w ramach tego zadania otrzymała dofinansowanie na modernizację drogi gminnej w Samorządkach i w Samorządkach Kolonii w kwocie 80 tys. zł.