Górzno, dnia 15.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

          Na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz części nieruchomości oddanej w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193/17 o powierzchni 0,0677 ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym
w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00078752/2,

- według planu zagospodarowania przestrzennego gminy , w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych 4U, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej OW,

- dzierżawa dotyczy części działki nr 193/17 o powierzchni ok. 0,0018 ha (róg części działki od strony pawilonu handlowo usługowego ( dz. nr 193/11), budynkiem zlokalizowanym na przedmiotowej działce i działką nr 193/13).

 

          Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39