Punkt doradczy w ramach Biura Porad Obywatelskich w Garwolinie mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Górznie w części mieszkalnej. Porady udzielane są mieszkańcom Gminy Górzno w dwa poniedziałki każdego miesiąca w godz. 8.15 – 11.15.

W GRUDNIU:

- 03.12.2012 r.              oraz                - 17.12.2012 r.

Bliższe informacje uzyskać można w sekretariacie Urzędu Gminy

(pok. nr 10) tel. 025 681 22 54.

 

 Definicja poradnictwa obywatelskiego – poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług Biura Porad Obywatelskich.

Biuro Porad Obywatelskich udziela porad w sprawach:

 • Mieszkaniowych
 • Rodzinnych
 • Świadczeń socjalnych
 • Świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • Zatrudnienia i bezrobocia

 Biuro udziela informacji w sprawach z kategorii:

 1. 1.Własność
 2. 2.Stosunki międzyludzkie
 3. 3.Sprawy konsumenckie
 4. 4.Spadki
 5. 5.Pozbawienie wolności
 6. 6.Obywatel a instytucja
 7. 7.Niepełnosprawność
 8. 8.Finanse
 9. 9.Imigracja/repartiacja

Zasady udzielania porad – w każdym przypadku doradca BPO wysłuchuje klienta i we współpracy z nim określa istotę problemu. Następnie – w zależności od rodzaju problemu udziela porady i informacji.

Porada obywatelska polega na:

 1. 1.wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
 2. 2.przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
 3. 3.wsparciu klienta w dokonywaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 4. 4.w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. 

Informacja obywatelska polega na:

 1. 1.wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia spraw,
 2. 2.wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
 3. 3.wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.