SAM 1424Urząd Gminy w Górznie otrzymał certyfikat najbardziej przyjaznego urzędu gminy w regionie (w kategorii: urząd gminy). W konkursie „Twój Urząd – najbardziej przyjazny Urząd Gminy w regionie” otrzymał maksymalną liczbę 110 punktów. Certyfikat oraz nagrodę dla urzędu odebrał Wójt Waldemar Sabak podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, która odbyła się 10 grudnia 2012 r. w Dworze w Mościbrodach. Nagroda - biurowy sprzęt wielofunkcyjny marki Canon została ufundowana przez firmę ELMO S.A.

 

Zaszczytne I miejsce w w/w konkursie nasz Urząd zdobył po raz pierwszy w 2008 r. W roku bieżącym konkurs został ponownie zorganizowany przez „Tygodnik Siedlecki”, pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

            Procedura konkursu przebiegała w ten sposób, że dziennikarze „Tygodnika Siedleckiego” oceniali poszczególne urzędy jednostek samorządowych w naszym regionie. Każdy z urzędów był oceniany według takich kryteriów jak: lokalizacja budynku gminy, parking przed urzędem, wygląd zewnętrzny budynku, jego otoczenie, wygląd budynku wewnątrz, przejrzystość nawigacji, tablice informacyjne, strona internetowa urzędu gminy, przepływ informacji. Za każdy z w/w elementów dziennikarz wystawiał ocenę od 1 do 10. Oceny były sumowane. Łącznie można było otrzymać 110 punktów. I tyle właśnie zdobył Urząd Gminy w Górznie!!!