{gspeech}1. Położenie

Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Chęciny, Gąsów, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Łąki, Mierżączka, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki, Samorządki Kolonia, Unin i Wólka Ostrożeńska. Powierzchnia gminy wynosi 9 129 ha, co stanowi ok. 7,0% powierzchni powiatu garwolińskiego. Około 69% powierzchni zajmują użytki rolne, natomiast 27% zajmują lasy i grunty leśne. Położenie Gminy uważa się za korzystne ze względu na bliskie sąsiedztwo ośrodka powiatowego i dobry dojazd do Warszawy.

2. Historia 
        Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola. W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński a w jego składzie gmina Górzno.

  Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich.

W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej. 

3. Rozwój

Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejszą z nich jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Ponadto od 2005 roku gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa już 270 przydomowych oczyszczalni ścieków, w roku bieżącym przybędzie kolejnych 103 szt.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. W każdym roku  wykonywane są nawierzchnie bitumiczne na kilku odcinkach drogowych. W 2010 roku zakończona została budowa ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była ponadto rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń SP ZOZ w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań.

W ostatnich latach przeprowadzono także modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Górznie, Samorzadkach, Chęcinach. W bieżącym roku zostanie przeprowadzona modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską w Mierżączce.

Priorytetem dla naszej gminy jest inwestycja w naszą młodzież i poprawę komfortu jej nauczania. W 2006 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną  w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach oraz utworzono stołówkę  w Uninie. W 2007 roku wyremontowano Publiczną Szkołę Podstawową w Reducinie i tam też od 1 września zostało otwarte przedszkole. W Uninie przy Zespole Szkół wybudowano boisko uniwersalne oraz ogrodzenie. Została wyremontowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach.W 2011 r. wykonana została ścieżka edukacyjno – przyrodnicza przy budynku Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie.

 

4. Zabytki

Na terenie Gminy Górzno zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury, Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu spichlerz drewniany z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. W tym samym zespole dworskim znajduje się dworek z końca XVII w. należący w przeszłości do rodzin Paliszewskich i Wilkońskich. Prowadzi do niego blisko kilometrowa aleja wysadzona kasztanowcami, zamknięta dziedzińcem z gazonem przed fasadą rezydencji. Poruszając się Zabytkową Aleją Kasztanową natrafimy na wiekowy dąb „Dziadek” o niespotykanym obwodzie – 580 cm. Z zabytków sakralnych należy zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W kościele tym znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze.  

{/gspeech}