IMG 31116 stycznia 2013 r. podczas Mszy Św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Górznie, po raz pierwszy przed dużą publicznością, wystąpiła orkiestra dęta powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie. Zaproszeni goście, mieszkańcy gminy oraz okolicznych miejscowości mogli posłuchać pięknego koncertu kolęd i pastorałek.

Orkiestra dęta przy OSP w Górznie została powołana z dniem 1 lipca 2011 r. Inicjatorem powstania orkiestry był wójt gminy Górzno Waldemar Sabak. Wystąpił z pierwszym wnioskiem do Agencji Mienia Wojskowego o nieodpłatne przekazanie instrumentów. Pierwsze instrumenty jednostka otrzymała nieodpłatnie z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie w ilości 16 szt. W marcu 2012 r. rozpoczął się nabór chętnych do udziału w orkiestrze pod kierunkiem kapelmistrza pana Ryszarda Szewczyka. Rozpoczęły się regularne próby 2 razy w tygodniu w budynku OSP w Górznie.

Następnie wójt gminy Waldemar Sabak wystąpił z wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego o zakup nowych instrumentów na kwotę 25 000 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w maju 2012 r. dokonano zakupu instrumentów muzycznych w ilości 34 szt. plus 10 pulpitów. W organizację orkiestry włączyły się także osoby fizyczne związane z gminą Górzno, które ufundowały instrumenty lub dokonały wpłaty, m. in. Pan Tadeusz Zając – firma MELIORANT, Pan Kazimierz Dziubak – HUTA SZKŁA Garwolin, Pan Henryk Zając – firma Elmar z Górzna Kolonii.

 

Obecnie orkiestra liczy 34 członków z terenu gminy. Na niedzielnym koncercie orkiestrę wspiarał siedmioosobowy chórek z Garwolina.