Drukuj

W terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w Górznie (pokój nr 2) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 2013 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.