Drukuj

 

 

 

 

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarki odpadami w Gmine Górzno
Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno”
Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów

 

 
 
Załączniki:
Pobierz plik (121-zalacznik.doc)Wzór deklaracji[Wzór deklaracji]60 kB
Pobierz plik (121-zalacznik.pdf)Wzór deklaracji - format PDF [Wzór deklaracji - format PDF]430 kB
Pobierz plik (2015-gmina-gorzno-harmonogram.pdf)2015-gmina-gorzno-harmonogram.pdf[Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Górzno]79 kB
Pobierz plik (zasady segregacji 2019.pdf)JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY - Z TERENU GMINY GÓRZNO[JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY - Z TERENU GMINY GÓRZNO]109 kB