DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I PLACÓWEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA/ POWIATU

 1. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa        tel. (22) 823 96-64                                                                                                                        

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: www.pokrzywdzeni.gov.pl   

W Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem można uzyskać nieodpłatnie: poradę prawna, pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej, pomoc opiekuna pokrzywdzonego, informacje o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

2. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie *
ul. Słowackiego 18
06-500 Mława       tel. ( 23)   654 52 29

3.Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie*
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
85-820 Piastów      tel. (22)   753 45 56

4.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez Fundację  Praw Kobiet w Warszawie
ul. Wilcza 60/19
00-679rszawa    tel. (22)  828 38 26

 

*W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonują: specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i ośrodek interwencji kryzysowej

 5.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
08-400 Garwolin
ul. Sportowa 5     tel. (25) 682 43 19

Poradnia rodzinna:

 

PSYCHOLOG                                                          PEDAGOG

- środa  9 -12                                                                  - piątek 930-1230

6.Sąd Rejonowy w Garwolinie
ul. Aleja Legionów 46
08-400 Garwolin     tel. (25)   682-30-41...42

7.Prokuratura Rejonowa w Garwolinie
Al. Legionów 46
08-400tel.  (25) 684-36-33

 

8.Poradnia leczenia uzależnień Sp ZOZ

 ul. Staszica 18

 08-400 Garwolin     tel. (25) 682 30 23,

9.Terapia grupowa dla uzależSp ZOZ

 ul. Staszica 11

wtorek godz. 18.30

10.Poradnia leczenia uzależnień  NZOZ „Zdrowie”

ul. Dobra 3 tel. (25) 682 46 59

Zapisy w poniedziałki w godz. . 12-17,

  1. 11.Stowarzyszenie abstynenckie „Trzeźwymi bądźcie” Grupy wsparcia, Grupa AA Grupa AL-ANON , Grupa dla dorosłych, dzieci alkoholików

ul. Staszica 13 tel. (25) 682 43 25,

12.„Pomocna Dłoń”

Pomoc psychologiczno-prawna

 ul. Zgoda  2  tel. (25) 682 20 75,

13.Punktprzy Parafii Przemienienia  Pańskiego

ul. Staszica  11     tel. 502 465 836,

Przydatne linki:

• www.niebieskalinia.info Stowarzyszenie „Niebieska Linia”
• www.niebieskalinia.pl Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
• www.mpips.gov.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakładka „Przemoc w rodzinie
• www.niebieskalinia.org Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
http://ms.gov.pl/ Ministerstwo Sprawiedliwości
http://przemocdomowa.com.pl/ - poradnik dla osób doświadczających przemocy
• www.parpa.pl/ Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• www.pokrzywdzeni.gov.pl informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem
• www.interwencjakryzysowa.pl pomoc osobom w kryzysie
• www.fdn.pl/ Fundacja Dzieci Niczyje
• www.cpk.org.pl/ Centrum Praw Kobiet