IMG 37663 maja 2013 r. strażacy z gminy Górzno obchodzili święto swojego patrona Św. Floriana. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Górznie. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie samochodów strażackich przez ks. Janusza Sałaja. Dalsza część uroczystości miała miejsce przy świetlicy wiejskiej w Samorządkach.

Po złożeniu meldunku przez druha Wojciecha Migasa i wciągnięciu flagi państwowej na maszt nastąpiło powitanie zgromadzonych gości. Udział w uroczystości wzięli: asystent poseł Stanisławy Prządka Halina Ziendalska, Prezes Zarządu Oddz. Pow. ZOSP RP wicestarosta powiatu garwolińskiego Stefan Gora, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Sadkowski, z-ca Komendanta Powiatowego Policji Marek Niezgoda, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Krawczyk, radny powiatowy Henryk Zając, proboszcz parafii w Górznie ks. kan. Eugeniusz Rola, proboszcz parafii w Uninie ks. Janusz Sałaj, wikariusze ks. Radosław Piotrowski i ks. Zbigniew Borkowski, wójt gminy Górzno Waldemar Sabak, sekretarz gminy Jadwiga Mucha, skarbnik gminy Grażyna Szewczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Ochnio wraz z radnymi, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy wsi Samorządki. Oprawę muzyczną sprawowała orkiestra strażacka.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie Złotego Znaku Związku, medali za zasługi dla pożarnictwa, odznak „Wzorowy Strażak” oraz statuetek za wsparcie orkiestry strażackiej przy OSP w Górznie.

Złotym Znakiem ZOSP RP za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony druh Eugeniusz Frelik.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

  1. 1.Druh Latuszek Andrzej syn Eugeniusza
  2. 2.Druh Lis Mirosław syn Jana

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

  1. 1.Druh Staros Sławomir
  2. 2.Druh Latuszek Andrzej syn Antoniego
  3. 3.Druh Szarek Marcin
  4. 4.Druh Szczęsny Piotr

Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni:

  1. 1.Druh Piesiewicz Ireneusz
  2. 2.Druh Mateńko Szymon

Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak oraz Prezes OSP w Górznie Jan Zuchniak ufundowali statuetki w podziękowaniu za wsparcie orkiestry strażackiej przy OSP w Górznie dla Kazimierza Dziubaka właściciela Huty Szkła Garwolin, Henryka Zająca oraz Tadeusza Zająca właściciela spółki „MELIORANT”.

Przemówienia zebranych gości były wyrazem uznania i wdzięczności dla strażaków za ich służbę, dla władz samorządowych na czele z Panem Wójtem Waldemarem Sabakiem za działalność na rzecz straży pożarnej oraz całej społeczności Gminy Górzno. Uroczystości zakończyły się przemarszem oraz defiladą jednostek pożarniczych.