Punkt doradczy w ramach Biura Porad Obywatelskich w Garwolinie mieści się w budynku SP ZOZ w Górznie w części mieszkalnej.

Porady udzielane są mieszkańcom Gminy Górzno w godz. 9.15 – 11.15.

w sierpniu:

- 05.08.2013 r.

- 12.08.2013 r.

Bliższe informacje uzyskać można w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 10) tel. 025 681 22 54.

Biuro Porad Obywatelskich udziela porad w sprawach:

·         dysfunkcje w rodzinie

·         uzależnienie członka rodziny

·         przemoc w rodzinie

·         inne związane z przemocą w rodzinie

Definicja poradnictwa obywatelskiego – poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług Biura Porad Obywatelskich.

Zasady udzielania porad – w każdym przypadku doradca BPO wysłuchuje klienta i we współpracy z nim określa istotę problemu. Następnie – w zależności od rodzaju problemu udziela porady i informacji.

Porada obywatelska polega na:

1.      wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,

2.      przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,

3.      wsparciu klienta w dokonywaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,

4.      w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. 

Informacja obywatelska polega na:

1.            wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia spraw,

2.            wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,

3.            wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.