Drukuj

Górzno, dnia 01.08.2013r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm./

- ogłasza wykaz nieruchomości oddanej w dzierżawę- przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Górzno Kolonia:

Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54(55) wew.39