{gspeech}Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego należy złożyć w sekretariacie UG / pokój nr 10/.
 2. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości drogą pocztową lub osobiście w urzędzie /pokój nr 8/.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości dostępny w urzędzie /pokój nr 1/ lub jako załącznik do artykułu.

 1. Dla nieruchomości zabudowanej:
  1. mapa z zainwentaryzowanym budynkiem,
  2. poświadczenie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego lub decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  3. wypis z rejestru gruntów,
  4. tytuł własności / kserokopia, np. akt notarialny, księga wieczysta)
 2. Dla nieruchomości niezabudowanej:
  1. kopia pozwolenia na budowę,
  2. wypis z miejscowego planu zagospodarowania
  3. projekt zagospodarowania działki
  4. tytuł własności / kserokopia, np. akt notarialny, księga wieczysta)

Opłaty: Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 47a pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287.)

 

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

 

Tryb odwoławczy: Tryb załatwiania sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

 

Uwagi i dodatkowe informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 {/gspeech}

Załączniki:
Pobierz plik (2015-06-wniosek-o-nadanie-numeru-porzadkowego_wrotamazowsza-aktualny.doc)Wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie .doc[Wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie .doc]35 kB
Pobierz plik (2015-06-wniosek-o-nadanie-numeru-porzadkowego_wrotamazowsza-aktualny.pdf)Wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie .pdf[Wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie .pdf]138 kB