Uroczysta Msza Św. odprawiana corocznie w pierwszą niedzielę września w lesie unińskim, dla mieszkańców wsi Unin i Goździk, gminy Górzno oraz okolicznych miejscowości, stała się już tradycją. W tym roku uroczystości patriotyczno – religijne odbyły się 1 września 2013 r. w 74 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia te upamiętnia pomnik ku czci 10 polskich żołnierzy i podoficerów poległych w walce z wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 r.

     W uroczystościach udział wzięli: poseł Grzegorz Woźniak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski, wójt gminy Górzno Waldemar Sabak, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, radny powiatu Henryk Zając, burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski, kombatanci, Komendant WKU Mirosław Łyżwa, z-ca Komendanta PSP w Garwolinie Janusz Majek, Prezes ŚZŻAK Edmund Muszyński, sekretarz Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Henryk Czyżyk, delegacje szkół.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Radomia pod dyrygenturą kpt Sławomira Ćwieka, która przed Mszą św. wykonała koncert dla mieszkańców. Następnie ks. Janusz Sałaj proboszcz parafii Unin powitał wszystkich zebranych na uroczystości, po czym przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych. W dalszej kolejności miało miejsce wręczenie legitymacji członków nadzwyczajnych AK Obwodu Gołąb młodym osobom, które swoją postawą udowadniają miłość do Ojczyzny oraz dbają o historię i pamięć poległych żołnierzy. Biało-czerwone opaski oraz legitymacje otrzymali: Damian Przybysz, Dariusz Makulec, Łukasz Kowaluk, Wojciech Cabaj i Łukasz Cabaj. Wręczenia dokonali Prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Edmund Muszyński oraz Prezes ŚZŻAK Obwodu „Gołąb” w Garwolinie Marian Cabaj.

 Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił kanclerz kurii diecezjalnej ks. Jan Babik.

Wójt Gminy Górzno w swoim wystąpieniunawiązał do wydarzeń II wojny światowej, podziękował kombatantom za wkład włożony w odzyskanie niepodległości, przypomniał o podstawowych wartościach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a w szczególności panu Stanisławowi Brychowi z Unina za udostępnianie terenu, na którym odbywają się uroczystości.

Piękne przemówienie wygłosił PrezesOkręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Edmund Muszyński, który upominał, aby młodzi brali wzór z żołnierzy AK walczących za Ojczyznę, walczyli o lekcje historii w szkołach.  Na końcu głos zabrał poseł Grzegorz Woźniak.

Po nabożeństwie przeprowadzono loterię fantową zorganizowaną przez proboszcza parafii Unin ks. Janusza Sałaja, z której dochód przeznaczony został na dokończenie rozbudowy świątyni w Uninie. Do udziału w loterii zachęcały atrakcyjne nagrody, takie jak: telewizor, laptop, rowery, namioty, śpiwory, żywe zwierzęta, pamiątki przywiezione z dalekich krajów. Sponsorami nagród byli m.in.: Wójt Gminy Górzno, firma HETMAN, OSM Garwolin, Henryk Zając, Zbigniew Płatek, a także wielu innych przedsiębiorców oraz mieszkańców wsi Unin i Goździk.