Drukuj

W sobotę 12 października 2013 r. w Mierżączce miała miejsce uroczystość z okazji otwarcia zmodernizowanej i oddanej do użytku świetlicy wiejskiej. Chwila ta na długo zapisze się w pamięci mieszkańców tej miejscowości. Otwarcie tego obiektu na nowo stanie się początkiem prężnej działalności społeczno – kulturalnej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową w intencji mieszkańców wsi odprawioną przez ks. kanonika Eugeniusza Rolę. Ks. proboszcz życzył mieszkańcom, aby świetlica wiejska była miejscem integracji lokalnej społeczności i przyczyniła się do odbudowania więzi społecznych, rodzinnych. Po Mszy św. nastąpiło powitanie zaproszonych gości. Następnie wójt Waldemar Sabak w swoim przemówieniu podkreślił fakt, że w miejscowości, która nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Gminy, mieszkańcy doczekali się otwarcia takiej inwestycji. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek za zasługi i wkład pracy włożony w rozwój miejscowości Mierżączka. Statuetki z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy otrzymały następujące osoby

1.      Stoń Andrzej

2.      Gałązka Stanisław

3.      Zaręba Waldemar

4.      Zając Bogusław

5.      Pasternak Marek

6.      Zając Wanda

7.      Laska Natalia

8.      Mućko Jolanta

9.      Pasternak Jan

Przemówienia zebranych gości były wyrazem uznania dla władz samorządowych na czele z Panem Wójtem Waldemarem Sabakiem za działalność na rzecz całej społeczności Gminy Górzno, efektywną współpracę z Rada Gminy i sołtysami oraz umiejętność pozyskiwania środków na realizacje inwestycji.

W dalszej kolejności miało miejsce przecięcie wstęgi oraz poświęcenie budynku Świetlicy Wiejskiej przez ks. kan. Eugeniusza Rolę.

Udział w uroczystości wzięli poseł Stanisława Prządka, poseł Grzegorz Woźniak, skarbnik powiatu Józef Zając Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Sadkowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Krawczyk, radny powiatu Henryk Zając, ks. kan. Eugeniusz Rola, ks. Janusz Sałaj, Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek wraz z radnymi, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Prezes ZG ZOSP RP w Górznie Jan Zuchniak, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu Gminy Górzno oraz poczty sztandarowe, przedstawiciele prasy oraz wykonawcy inwestycji i inspektorzy nadzoru.