Drukuj

24 października 2013 r. odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie był on okazją do uroczystego spotkania nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół Gminy Górzno.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła powitaniem Pani Renata Gałązka - dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie, gospodarz tegorocznych obchodów. Następnie przybyłych na spotkanie gości powitał wójt Waldemar Sabak, który w swoim przemówieniu podziękował nauczycielom za codzienny trud wykonywanej pracy, podkreślił, że to właśnie nauczyciele wpływają na jakość edukacji oraz kształtują postawy moralne młodego pokolenia. Życzył wszystkim pracownikom oświaty zdrowia, wytrwałości w pełnieniu swojej misji oraz uznania i szacunku wychowanków.

Spotkanie było znakomitą okazją do wyróżnienia zasłużonych nauczycieli oraz dyrektorów poszczególnych szkół. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali z rąk przełożonych szkół Nagrody Dyrektora, natomiast Wójt Gminy przyznał Nagrody Wójta. W tym roku otrzymali je dyrektorzy szkół oraz następujący nauczyciele: Mariusz Chłopaś, Zuzanna Chrzanowska, Anna Przybysz oraz Tomasz Kowalski. Ponadto Wójt pogratulował dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Renacie Gałązce, która 22 października 2013 r. w Siedlcach otrzymała Medal KEN. Spotkanie było również okazją do podziękowania ks. Januszowi Sałajowi proboszczowi parafii w Uninie za wieloletnią pracę dydaktyczo-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą Zespołu Szkół w Uninie. Wójt w dowód uznania wręczył ks. pamiątkową statuetkę oraz album.

W uroczystościach udział wzięli wójt Gminy Waldemar Sabak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Górzno Robert Ochnio, Prezes Oddziału ZNP w Garwolinie Halina Poszytek, Dyrektor PODN w Garwolinie Grażyna Witak-Wcisło, ks. kan. Eugeniusz Rola, ks. Janusz Sałaj, Prezes Koła AK Obwodu „Gołąb” w Garwolinie Marian Cabaj, sekretarz Gminy Jadwiga Mucha, Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk.