Drukuj

O K Ó L N I K

         Wykonując Uchwałę Nr XXXV/184/2013  Rady Gminy w Górznie z dnia 12 października 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Górzno Kolonia, podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Górzno Kolonia, że 6-go listopada 2013 r. (środa) o godz. 17-tej w Urzędzie Gminy w Górznie odbędzie się zebranie wiejskie, mające na celu wybór sołtysa tej wsi.

       Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa, wymagana jest na zebraniu wiejskim osobista obecność co najmniej 20 % stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

       W przypadku braku wymaganej frekwencji w terminie określonym wyżej, wyznacza się drugi, z półgodzinnym opóźnieniem.

Górzno, dnia 29 października 2013 r.