{gspeech}WYKAZ SOŁECTW GMINY GÓRZNO 

SOŁECTWO CHĘCINY

- skład sołectwa: Chęciny, Chęciny – Kolonia, Grabniak, Mandzin

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 389
- sołtys wsi: Paziewski Jerzy  

 

SOŁECTWO GĄSÓW

- skład sołectwa: Gąsów, Lipówka, Maryniszki

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 154

- sołtys wsi: Tobiasz Krzysztof 

 

SOŁECTWO GOŹDZIK

- skład sołectwa: Goździk

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 490

- sołtys wsi: Halina Teperek

SOŁECTWO GÓRZNO

- skład sołectwa: Górzno, Górzno Poduchowne, Grządki, Panigórki, Stara Wola

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 632

- sołtys wsi: Wojda Mirosław

SOŁECTWO GÓRZNO – KOLONIA

- skład sołectwa: Górzno – Kolonia, Zakręty

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 849

- sołtys wsi: Trzmiel Kazimiera

SOŁECTWO JÓZEFÓW

- skład sołectwa: Józefów, Aleksandrów, Antonin, Ignaców, Walerianów, Witoldów

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 138

- sołtys wsi: Skrajna Marzena 

SOŁECTWO KOBYLA WOLA

- skład sołectwa: Kobyla Wola, Stara Wieś

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 357

- sołtys wsi: Parzyszek Anna

SOŁECTWO ŁĄKI

- skład sołectwa: Łąki, Łąki – Kolonia

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 510

- sołtys wsi: Adolf Mucha

 

SOŁECTWO MIERŻĄCZKA

- skład sołectwa: Mierżączka, Zofianów

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 199

- sołtys wsi: Gałązka Stanisław 

 

SOŁECTWO PIASKI

- skład sołectwa: Piaski, Tomaszówka, Zagórze

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 283

- sołtys wsi: Latuszek Zofia 

 

SOŁECTWO POTASZNIKI

- skład sołectwa: Potaszniki

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 116

- sołtys wsi: Talarek Bogdan 

 

SOŁECTWO REDUCIN

- skład sołectwa: Reducin, Ostrogi, Pastwiska, Skorupka, Śliwnia

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 425

- sołtys wsi: Beata Paziewska

 

SOŁECTWO SAMORZĄDKI

- skład sołectwa: Samorządki, Paliszew

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 287

- sołtys wsi: Danuta Filipek

 

SOŁECTWO SAMORZĄDKI – KOLONIA

- skład sołectwa: Samorządki – Kolonia

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 323

- sołtys wsi: Ruta Andrzej 

 

SOŁECTWO UNIN

- skład sołectwa: Unin

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 750

- sołtys wsi: Kurek Jadwiga 

 

SOŁECTWO WÓLKA OSTROŻEŃSKA

- skład sołectwa: Wólka Ostrożeńska

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r. – 471

- sołtys wsi: Owczarczyk Marian

{/gspeech]