Lista gratulacyjny zasłużony dla powiatu Garwolińskiego dla Stanisława Owczarczyk

Mieszkaniec Gminy Górzno Pan Stanisław Owczarczyk z Wólki Ostrożeńskiej został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego" w kategorii działalność społeczna. Tym samym została doceniona wieloletnia działalność Pana Owczarczyka na rzecz rodzinnej miejscowości Wólka Ostrożeńska (zaangażowanie w budowę miejscowej kaplicy, Ochotniczej Straży Pożarnej). Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia w zakresie upamiętniania i ochrony dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. Pan Stanisław jest twórcą własnego regionalnego muzeum, w którym zgromadził unikalne zbiory (eksponaty) dawnego rzemiosła, rękodzielnictwa, kultury rolnictwa z lat 1800-1970.