Waldemar Sabak - Wójt Gminy

Katarzyna Ochnik - Sekretarz Gminy

Grażyna Szewczyk - Skarbnik Gminy