Waldemar Sabak - Wójt Gminy

Paweł Guba - Sekretarz Gminy

Grażyna Szewczyk - Skarbnik Gminy