×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wydarzenia2014{10072014 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wydarzenia2014{10072014 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Już po raz trzeci we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolu w gminie Górzno realizowany był program Profilaktyki Jamy ustnej – „Propagowania akcji prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej wśród uczniów z gminy Górzno”. Objęci nim zostali uczniowie z klas 0, 1, 5, 6 i grupa 5-latków z przedszkola, łącznie było to 320 uczniów.

Nadrzędnym celem programu było kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci i podnoszenie poziomu ich świadomości z zakresu profilaktyki stomatologicznej i prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej.

W ramach programu uczniowie z klas objętych programem uczestniczyli w 2 spotkaniach. Podczas jednego uczniowie, stosownie do wieku, poznawali budowę i anatomię jamy ustnej. Zapoznawali się z nazewnictwem i rozwojem uzębienia, a także poznawali konsekwencje braku higieny i najczęstsze choroby występujące w jamie ustnej. Tematem drugiego spotkania była domowa indywidualna profilaktyka stomatologiczna. Podczas spotkania uczniowie zapoznawali się z odpowiednimi nawykami żywieniowymi oraz prawidłowa higiena jamy ustnej. Mieli możliwość poznać i zobaczyć dodatkowe przybory do higieny jamy ustnej i poćwiczyć prawidłowy sposób szczotkowania na fantomach.

Uczniowie uczestniczący w programie otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką profilaktyki jamy ustnej.

Program został zatwierdzony przez Gminę Górzno i w całości sfinansowany ze środków GOPS w Górznie. Koordynatorką programu była higienistka stomatologiczna Agata Misiak.

„Bo zdrowe zęby to – zdrowy człowiek, piękny uśmiech i zadowolony mieszkaniec gminy Górzno”.

 

{gallery}wydarzenia2014{10072014{/gallery}