Sobota 19 lipca 2014 r. to szczególny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździku. Odbyła się uroczystość z okazji 85-lecia istnienia jednostki. Organizatorami święta, na które przybyło wielu gości, strażaków, mieszkańców wsi i Gminy Górzno była Ochotnicza Straż Pożarna w Goździku oraz społeczność wsi Goździk.

 

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Andrzeja Sitka oraz wciągnięciu flagi na maszt została odprawiona przez księdza proboszcza Janusza Sałaja Msza Św. w intencji mieszkańców wsi Goździk oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Po Mszy Św. została odczytana historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździku.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździku została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Udekorowania sztandaru jednostki medalem dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Stefan Gora.

Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza został odznaczony druh Kuber Stefan. Odznaczenie wręczyli prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Stefan Gora oraz Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

1.      Druh Teperek Zenon

2.      Druh Dębowski Stanisław

3.      druh Korgul Adam

4.      druh Ziółek Sławomir

5.      Druh Witak Krzysztof

6.      Druh Kaliński Waldemar

7.      druh Teperek Krzysztof

Uchwałą Zarządu Oddziału Woj. ZOSP w Warszawie Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

1.      Druh Frelek Artur

2.      Druh Gawryś Jan

3.      Druh Duchna Andrzej

4.      Druh Kaliński Piotr

Uchwałą Zarządu Oddziału Woj. ZOSP w Warszawie Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

1.      Druh Korgul Łukasz

2.      Druh Sąsiadek Andrzej

 

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni:

1.      Druh Ziółek Artur

2.      Druh Ziandalski Kamil

3.      Druh Jarząbek Łukasz

4.      Druh Plesiński Sylwester

5.      Druh Kaliński Karol

6.      Druh Zieliński Marcin

7.      Druh Osiak Krzysztof

8.      Druh Kisiel Przemysław

9.      Druh Szeląg Damian

10.  Druh Teperek  Daniel

11.  Druh Ziółek Piotr

12.  Druh Korgul Marcin

13.  Druh Ziółek Łukasz

14.  Druh Kisiel Paweł

Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek ufundowali statuetki w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Gminy Górzno dla wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoniego Tarczyńskiego.

Statuetkę odebrała obecna na uroczystości wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Kolejnym miłym akcentem naszej uroczystości było wręczenie statuetek w podziękowaniu za wkład włożony w rozwój OSP w Goździku. Statuetki ufundowali Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek. Statuetkami wyróżnione zostały następujące osoby:

1.      Teresa Kuber

2.      Jan Masny

3.      Mieczysław Mikulski

4.      Wiesław Mikulski

5.      Janusz Mikulski

6.      Jerzy Szulc

7.      Grzegorz Kisiel

8.      Jerzy Frelek

9.      Zbigniew Korgól

10.  Jerzy Korgól

11.  Andrzej Sitek

12.  Jan Mucha

13.  Karol Majewski

 

Ponadto Zarząd OSP w Goździku podziękował swoim aktywnym druhom oraz mieszkańcom poprzez wręczenie pamiątkowych statuetek. Statuetki wręczyli prezes OSP Goździk Stanisław Dębowski oraz naczelnik Grzegorz Kisiel.

Statuetkami zostały wyróżnione następujące osoby:

1.      Stanisław Teperek

2.      Tadeusz Nowicki

3.      Mieczysław Gawryś

4.      Stanisław Ziandalski

5.      Edward Szostak

6.      Adolf Trzpil

7.      Zdzisław Kaliński

8.      Ryszard Kaliński

9.      Marian Trzmiel

10.  Waldemar Krzyśpiak

11.  Stanisław Kowalczyk

12.  Andrzej Zieliński

13.  Dariusz Suchecki

14.  Mariusz Poreda

 

Ponadto Zarząd OSP w Goździku podziękował także aktywnym Paniom ze wsi Goździk za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz OSP poprzez wręczenie pamiątkowych statuetek.

Statuetkami zostały wyróżnione następujące osoby:

1. Elżbieta Zając

2. Małgorzata Ziandalska

3. Iwona Sitek

4. Krystyna Mikulska

5. Maria Mikulska

6. Halina Kisiel

7. Halina Korgul

8. Magdalena Szulc