Drukuj

W piątkowej sesji Rady Gminy Górzno brało udział wielu zaroszonych gości. Zaproszeni zostali Kamil Rajdaszka oraz Patryk Hornung, którzy otrzymali podziękowania za szczególne osiągnięcia oraz godne reprezentowanie Gminy Górzno. Kamil Rajdaszka zajął I miejsce w konkursie kulinarnym „Lubelskie Smaki 2014”, natomiast Patryk Hornung zajął V miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA w roku szkolnym 2013/2014w ogólnopolskim etapie. Panowie otrzymali z rąk Wójta Gmin oraz Przewodniczącego Rady Gminy dyplomy oraz upominki. Wyrazy uznania oraz gratulacje złożyła także obecna na sesji Pani Maria Koc, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, której szczególnie bliskie jest dziedzictwo kulturalne i kulinarne.