Drukuj

Już 20-sty raz, w niedzielę 7 września 2014 r. mieszkańcy Unina, Goździka oraz okolicznych miejscowości Gminy Górzno i Powiatu Garwolińskiego zebrali się na uroczystościach patriotyczno-religijnych w lesie unińskim. Zebranych powitał ks. Janusz Sałaj, proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Uninie, kontynuator tradycji zapoczątkowanej przez ks. Bogumiła Talarka. Przybliżył historię spotkań w tym symbolicznym miejscu, przy pomniku ku czci 10 polskich żołnierzy i podoficerów poległych w walce z wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 r. Główna część uroczystości, Msza Św. odprawiana jest corocznie w intencji żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.

 

Po powitaniu delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Waldemar Sabak, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń II wojny światowej, podziękował kombatantom za wkład włożony w odzyskanie niepodległości.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił dziekan ks. Ryszard Andruszczak. Nawoływał do kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, do obrony polskich dóbr, polskich wartości. Podkreślał znaczenie wychowania w rodzinie, wskazywania właściwych wzorców.

Oprawę muzyczną Mszy Św. oraz koncert po jej zakończeniu wykonała Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą dowódcy kapelmistrza orkiestry por. Dariusza Kaczmarskiego. W uroczystościach udział wzięli: poseł Grzegorz Woźniak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski, wicestarosta Stefan Gora, burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski, wójt gminy Górzno Waldemar Sabak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Ochnio, radny powiatu Henryk Zając, kombatanci, Komendant WKU Mirosław Łyżwa, Komendant PSP w Garwolinie Dariusz Sadkowski, Komendant Powiatowy Policji Adam Czyżewski, sekretarz Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Henryk Czyżyk, delegacje szkół.

Po nabożeństwie przeprowadzono loterię fantową zorganizowaną przez proboszcza parafii Unin ks. Janusza Sałaja, z której dochód przeznaczony został na dokończenie rozbudowy świątyni w Uninie. Do udziału w loterii zachęcały atrakcyjne nagrody, takie jak: telewizor, laptop, rowery, namioty, śpiwory, żywe zwierzęta,. Sponsorami nagród byli m.in.: Wójt Gminy Górzno, firma HETMAN, OSM Garwolin, Henryk Zając, Zbigniew Płatek, a także wielu innych przedsiębiorców oraz mieszkańców wsi Unin i Goździk.