Drukuj

Górzno, dnia 08.09.2014r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dziennik Ustaw z 2010 nr 102 poz. 651 ze zm. )

- ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Górzno:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/2 o powierzchni 0,2749 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00038207/5,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość to tereny usług publicznych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej OW.

- najem dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 41,9 m2 położonego na piętrze budynku usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości.

 

 

Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54(55) wew.39