I.              Skład komisji:

1.    Pani Grażyna Szewczyk – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

2.    Pan Łukasz Karol Gładysz – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

3.    Pani Urszula Gałązka – członek Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

4.    Pani Aneta Gładysz– członek Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

5.    Pani Iwona Ewa Poreda– członek Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

6.    Pani Dominika Rękawek– członek Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

7.    Pan Piotr Zając– członek Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

8.    Pan Kazimierz Zuchniak – członek Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

II.            Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie:

Urząd Gminy w Górznie, Górzno 131 w pok. Nr 11 (piętro)

Tel. 25/68-122-54 wew. 40.

III.           Dyżury:

Data pełnienia dyżuru

Godziny dyżuru od-do

30 września 2014 r.(wtorek)

800 - 900

1 października 2014 r. (środa)

1200- 1300

2 października 2014 r. (czwartek)

1300-1400

3 października 2014 r. (piątek)

1000-1100

6 października 2014 r. (poniedziałek)

800-1600

7 października 2014 r. (wtorek)

730-2400

Przewodniczący Gminnej

Komisji Wyborczej 

/-/ Grażyna Szewczyk