INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GÓRZNIE

z dnia 22 października 2014 r.

Na podstawie art.410 § 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyboczy (Dz.  U. Nr 21, poz. 112 z późn.  zm.) podaje się do wiadomości publicznej informacje o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Górzno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 22 października 2014 r. losowania Gminna Komisja Wyborcza w Górznie przyznała następujące numery listom kandydatów na Radnych zarejestrowanych przez poniższe komitety wyborcze w wyborach do Rady Gminy Górzno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Numer 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA GÓRZNO”

Numer 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJE MIEJSCE”

Numer 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OJCOWIZNA”

Numer 25 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN I MIAST POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Jednocześnie informuje się, że żaden z wymienionych komitetów wyborczych nie spełnił warunku określonego w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego.