Drukuj

25 października 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 21 par małżeńskich z gminy Górzno obchodzących jubileusz świętowało wspólnie z władzami gminy oraz zaproszonymi gośćmi.

Wójt Gminy powitał zaproszonych gości, a następnie skierował do jubilatów słowa wyrażające podziw, uznanie oraz szacunek. Następnie odznaczył obecne na uroczystości pary małżeńskie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z legitymacjami. Jubilaci, w podziękowaniu za przybycie na uroczystość, otrzymali także okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz prezenty.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały następujące pary:

1.      - Błażejczyk Jan i Kazimiera

2.      Błażejczyk Jan i Teresa

3.      - Błażejczyk Jan i Wanda

4.      - Czajka Henryk i Henryka

5.      - Dębowski Roman i Wanda

6.      - Dybcio Jan i Stanisława

7.      - Klimaszewski Kazimierz i Antonina

8.      - Kwiatkowski Heronim i Hanna

9.      - Lis Eugeniusz i Krystyna

10.  - Makulec Henryk i Jadwiga

11.  - Mikulski Stanisław i Helena

12.  - Nadstawny Jerzy i Elżbieta

13.  - Parzyszek Stanisław i Jadwiga

14.  - Poszytek Mieczysław i Zdzisława

15.  - Stodulski Jan i Kazimiera

16.  - Szpicki Zdzisław i Halina

17.  - Talarek Józef i Henryka

18.  - Trzpil Edward i Zofia

19.  - Trzpil Mieczysław i Marianna

20.  - Ziomek Bolesław i Maria

21.  - Kuber Teresa i zmarły w br. Stefan

      Po uroczystej ceremonii oraz symbolicznej lampce szampana wszyscy zasiedli do poczęstunku. Spotkanie odbyło się w niezwykle sympatycznej atmosferze. Uroczystość uświetniła Kapela Ludowa „Bocianisko”.

Obecni na uroczystości byli posłowie Stanisława Prządka oraz Grzegorz Woźniak, radny Sejmiku Woj. Maz. Krzysztof Żochowski, Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski, radny Rady Powiatu Henryk Zając, proboszczowie parafii Unin i Górzno, Wójt Gminy Waldemar Sabak,Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, Sekretarz Gminy Jadwiga Mucha, Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk, Z-ca Kierownika USC Kazimierz Zuchniak.