Górzno, dnia 01.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm. )

- ogłasza wykaz nieruchomości oddanych w dzierżawę (powierzchnię 1,5m2 z każdej )- przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Górzno:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3 o powierzchni 0,0884 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00038207/5,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych.

Samorządki:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 448/1 o powierzchni 0,6967 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 37 582,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

Łąki:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 222/1 o powierzchni 0,02 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00037580/6.

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy od strony drogi gminnej przeznaczona jest na jej poszerzenie, dalej to tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

Unin:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 487 o powierzchni 0,16 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 51433,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

Goździk:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,0020 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00067183/2,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie i infrastrukturę techniczną.

Reducin:

-nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,0175 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 21 437,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 1 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54(55) wew.39