Inwestycja zrealizowana przez firmę ELNET z Lipówek za kwotę 77 367,00 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 z działania LIDER w kwocie 25 000,00zł.