{speech}Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejszą z nich jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Po realizacji w bieżącym roku IV etapu zadania miejscowość Goździk oraz Unin zostanie wyposażona w kanalizację niemalże w 100%. Ponadto od 2005 roku gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa już 270 przydomowych oczyszczalni ścieków, w roku bieżącym przybędzie kolejnych 103 szt.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. W każdym roku  wykonywane są nawierzchnie bitumiczne na kilku odcinkach drogowych. W 2010 roku zakończona została budowa ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była ponadto rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń SP ZOZ w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań.

W ostatnich latach przeprowadzono także modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynków OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Górznie, Samorządkach oraz Chęcinach. W bieżącym roku zostanie przeprowadzona modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską w Mierżączce.

Priorytetem dla naszej gminy jest inwestycja w naszą młodzież i poprawę komfortu jej nauczania. W 2006 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną  w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach oraz utworzono stołówkę  w Uninie. W 2007 roku wyremontowano Publiczną Szkołę Podstawową w Reducinie i tam też od 1 września zostało otwarte przedszkole. W Uninie przy Zespole Szkół wybudowano boisko uniwersalne oraz ogrodzenie. Została wyremontowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach. W 2011 r. wykonana została ścieżka edukacyjno – przyrodnicza przy budynku Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie. W 2013 r. zrealizowana zostanie budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. W ramach tego programu w Gminie Górzno wybudowano już place zabaw przy szkole w Górznie oraz w Uninie.{speech}