Stowarzyszenie powstało 16 lipca 2010 r. Zostało założone przez 15 członków – uczestników zebrania założycielskiego.

 

Członkowie Stowarzyszenia:

 1. Jadwiga Rojek
 2. Ewa Czamara
 3. Monika Ochnio
 4. Elżbieta Płudowska
 5. Ewa Staros
 6. Lidia Ziomek
 7. Katarzyna Kurach
 8. Jadwiga Mucha
 9. Grażyna Szewczyk
 10. Elżbieta Sabak
 11. Maria Szczęśniak
 12. Monika Zając
 13. Jadwiga Rybicka
 14. Halina Sekuła
 15. Katarzyna Ochnik

Rada Gminy Górzno podjęła Uchwałę Nr VI/36/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie likwidacji „Gminnego Stypendium Motywacyjno – Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek oraz unieważnienia Regulaminu przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno – Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno.

Obowiązki związane z likwidowanym stypendium przejęło „Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek” z siedzibą w Górznie nr 131, 08-404 Górzno. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000369272, a celem jego działania jest działalność publiczna w dziedzinie edukacji, kultury, a także działania na rzecz rozwoju Gminy Górzno.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek

Inicjatorką, założycielką i prezesem honorowym jest pani Jadwiga Rojek córka Aleksandry i Bronisława Rojek, która na rzecz Stowarzyszenia przekazała własnościowe mieszkanie w Warszawie.

 

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w dniu przyjęcia statutu 16 lipca 2010 r.

Siedziba mieści się w Gminie Górzno.

Patronat nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Wójt Gminy Górzno.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w dziedzinie edukacji i kultury, a także działania na rzecz rozwoju naszej Gminy

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,

- udział w ważnych dla Gminy Górzno wydarzeniach, w szczególności o charakterze patriotycznym

i religijnym,

- współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

- organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

- organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

- prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy

 

Działalność Stowarzyszenia możesz wspomóc przekazując środki finansowe w postaci darowizny

na konto: 49 9210 0008 0061 7383 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Garwolinie, Odział Górzno