ZARZĄD STOWARZYSZENIA

  1. Ewa Czamara   - Prezes Zarządu
  2. Elżbieta Sabak  - Zastępca Prezesa Zarządu
  3. Ewa Staros  - Sekretarz
  4. Jadwiga Rybicka  - Skarbnik
  5. Lidia Ziomek  - Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA

  1. Monika Ochnio
  2. Elżbieta Płudowska
  3. Katarzyna Ochnik