Grafika prezentująca panel dostępności

{gspeech}Naciskając ikonkę znajdująca się w prawym górnym narożniku przeglądarki, osoby przeglądające stronę mają możliwość ustawienia następujących ustawień pozwalających na lepsze dostosowanie strony internetowej:

  • rozmiar czcionki, co pozwoli na zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czytanego tekstu;
  • szerokość ekranu na którym strona będzie wyświetlana na ekranie urządzenia w którym strona jest przeglądana;
  • zmianę sposobu wyświetlania strony poprzez możliwość dostosowania jest do wyświetlania na komputerze, czytniku lub przez osoby niedowidzące.

Strona jest poprawnie wyświetlana na następujących urządzeniach;

  • ekran komputera,
  • czytnik elektroniczny,
  • telefon komórkowy.

W wybranych artykułach należy szukać ikonkę głośnika

Wizoalizacja ikonki głośnika w tekście.

 

W przypadku artykułów nie posiadających oznaczenia pokazanego powyżej, istnieje możliwość odsłuchania tekstu poprzez zaznaczenie interesującego tekstu. Pokaże się wówczas ikonka pozwalająca na odsłuchanie treści umieszczonej wiadomości.

Zmiany w treści witryny wynikają z  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. 

{/gspeech}