2 lutego 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek. Walne Zebranie, po przedstawieniu sprawozdań z działalności za 2011 r. przez Prezesa Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pozytywnie zaopiniowało działania minionego roku.

Ponadto  miało miejsce wręczenie przez Prezes Stowarzyszenia nagrody dla laureatki konkursu plastycznego na zaprojektowanie LOGO Stowarzyszenia. Jest nią uczennica I klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie Joanna Wójcik. Logo opracowane przez nią opatrzone jest  motywem: „Samemu nic, razem wszystko”. Natomiast Wójt Waldemar Sabak wręczył Joasi pamiątkowy dyplom oraz albumy. 
          Podczas zebrania zostały omówione plany na 2012 r. związane z działalnością Stowarzyszenia. Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować wiele zadań, które przyczynią się do promocji zarówno stowarzyszenia, jak i Gminy Górzno. Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie przyznawać stypendium motywacyjno-socjalne dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Ponadto planowany jest podstawowy kurs komputerowy dla mieszkańców gminy, może reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich.