Sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  Rozwoju  Gminy  Górzno 

im.  Aleksandry i  Bronisława Rojek za rok 2014.

 

   {gspeech} Działalność Stowarzyszenia w roku 2014 oparta była na założeniach Statutu, realizowała cele w nim zawarte. Najważniejsze z nich to:

- wsparcie finansowe zdolnej młodzieży studiującej stacjonarnie

- pomoc rzeczowa i finansowa dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji

- promowanie  kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia

W roku 2014 odbyły się dwa Walne Zebrania wszystkich członków oraz  sześć spotkań Zarządu Stowarzyszenia.  W dniu 11 lutego 2014 roku dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Ewa Czamara (Prezes), Elżbieta Sabak (Zastępca Prezesa), Jadwiga Rybicka (Skarbnik), Ewa Staros (Sekretarz), Lidia Ziomek (Członek Zarządu). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Katarzyna Ochnik (Przewodnicząca), Katarzyna Kurach i Elżbieta Płudowska (Członkowie).

Przyznano w roku 2014 stypendia motywacyjno-socjalne czterem studentom studiów stacjonarnych.

Działając zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego akcji charytatywnej zorganizowanej przez Parafię Górzno pod hasłem „Podaruj dzieciom radość”.

W czerwcu Stowarzyszenie przyznało pomoc finansową uczennicy szkoły średniej, mieszkance Gminy Górzno. Decyzja podyktowana była bardzo trudną sytuacją finansową rodziny, którą  spowodowała śmierć matki.

Po raz kolejny Stowarzyszenie włączyło się w organizowany przez Bibliotekę Gminną oraz Świetlicę Szkoły Podstawowej w Górznie Dzień Św. Mikołaja finansując słodkie upominki dla dzieci. Wspierając szlachetną akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” przekazało środki finansowe na konto Zarządu Gminnego TPD w Górznie jako organizatora paczek świątecznych dla dzieci.

 W czerwcu  2014 Stowarzyszenie pod patronatem Wójta Gminy Górzno przygotowało imprezę środowiskową „Dzień Górzna” oferując mieszkańcom gminy, a także gościom interesujący  program, pozwalający na spędzenie czasu wolnego w miły i ciekawy sposób. Środki pozyskane z powyższej imprezy zasiliły konto Stowarzyszenia i wsparły studiującą młodzież.

  {/gspeech}