Wybierz odpowiedni rodzaj dokumentów.

  1. Gospodarka nieruchomościami
  2. Ochrona środowiska
  3. Ewidencja ludności
  4. Podatki lokalne

 

 

1. Gospodarka nieruchomościami

1.1 Gospodarka nieruchomościami

- wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie pdf,

- wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie doc,

- Usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

1.2 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczającego

- wniosek w formacie pliku pdf

- wniosek w formacie pliku doc

1.3 Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

- wniosek w formacie pliku  doc,

- wniosek w formacie pliku pdf

 

2. Ochrona środowiska

2.1 Wniosek o wycinkę drzew

- wniosek o wycinkę drzew lub krzewów w formacie pdf

wniosek o wycinkę drzew lub krzewów w formacie doc

 

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- wersja wniosku o wydanie dowodu osobistego w formacie PDF - interaktywny formularz do wypełnienia na komputerze i wydrukowania,

- wersja wniosku o wydanie dowodu osobistego - do wydrukowania na drukarce i wypełnienia długopisem

UWAGA - zwracamy się z prośbą o wydrukowanie wzoru wniosku dwustronnie na jednej kartce papieru.

Zasady przygotowania zdjęcia do dowodu osobistego dostępne są na stronie internetowej obywatel.gov.pl

 

4. Wzory deklaracji podatkowych

4.1 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości:

format doc

1/ wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości  /IN-1/,

2/ wzór deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości  /DN-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane  o nieruchomościach” /ZN – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/,

format pdf

1/ wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości  /IN-1/,

2/ wzór deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości  /DN-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane  o nieruchomościach” /ZN – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/,

4.2 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek rolny:

format doc

1/ wzór informacji o gruntach  /IR-1/,

2/  wzór deklaracji  na podatek rolny  /DR-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane  o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/,

format pdf

1/ wzór informacji o gruntach  /IR-1/,

2/ wzór deklaracji  na podatek rolny  /DR-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane  o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/,

4.3 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek leśny:

format doc

1/ wzór informacji o lasach  /IL-1/,

2/ wzór deklaracji  na podatek leśny  /DL-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane  o nieruchomościach leśnych” /ZL – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  /ZL – 1/B/,

format pdf

1/ wzór informacji o lasach  /IL-1/,

2/ wzór deklaracji  na podatek leśny  /DL-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane  o nieruchomościach leśnych” /ZL – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  /ZL – 1/B/,

 

4.4 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek transportowy:

format PDF

1/ Załącznik do formularza DT-1/A - interaktywny

2/ Załącznik do formularza DT-1/A

3/ Formularz DT-1 wersja do wydruku  

4/ Formularz DT-1 wersja interaktywna

 

 5. WNIOSEK  o wydanie zezwolenia na  umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (OPŁATY ROCZNE)

1/ format doc

2/ format pdf