Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości  oraz załączyć następujące dokumenty:

  • Akt notarialny lub
  • Umowę dzierżawy nieruchomości
  • Formularz Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzony wg. wzoru określonego uchwałą  Rady Gminy. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pok. Nr 12 lub pok. Nr 2 w godz.: 7.30-15.30

Ulgi i zwolnienia:

 

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie

  Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

  • Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późń. zm.)
  • Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

 

UWAGA !!! Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie . 

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy  przesyłany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celu podjęcia  czynności  egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późniejszymi zmianami).
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Urzędu Gminy w Górznie
Bank Spółdzielczy Garwolin o/Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010

 

Załączniki:
Pobierz plik (zal-1.doc)wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ [wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ ]121 kB
Pobierz plik (zal-1.pdf)wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ [wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ ]269 kB
Pobierz plik (zal-2.doc)wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/[wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/]153 kB
Pobierz plik (zal-2.pdf)wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/[wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości /DN-1/]376 kB
Pobierz plik (zal-3.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane [wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane o nieruchomościach” /ZN – 1/A/ ]59 kB
Pobierz plik (zal-3.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane [wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane o nieruchomościach” /ZN – 1/A/ ]221 kB
Pobierz plik (zal-4.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/ ]111 kB
Pobierz plik (zal-4.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/ ]265 kB