Z dniem 01 stycznia 2016 r. Caritas Diecezji Siedleckiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Równych Szans Bona Fides rozpoczęła realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

 

 W ramach Centrum będą prowadzone następujące działania:

 • poradnictwo prawne;
 • poradnictwo psychologiczne/psychiatryczne;
 • psychoterapia;
 • doradztwo zawodowe ukierunkowane na wejście na rynek pracy;
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym;
 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych;
 • pokrywanie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udzielania schronienia w formie mieszkania interwencyjnego w sytuacji występowania zagrożenia dla zdrowia i życia osoby pokrzywdzonej w związku z doświadczanym przestępstwem;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dofinansowanie do czynszu i opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy opłacanie tych kosztów jest utrudnione w konsekwencji doświadczanego przestępstwa (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa);
 • finansowanie dojazdu do CPI w Siedlce;
 • bonów żywnościowych;
 • zakupu odzieży, obuwia oraz środków czystości;
 • organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem połączonego z realizacją oddziaływań psychologicznych/profilaktycznych.

Wsparcie jest kierowane tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin z terenu województwa mazowieckiego. Ze wsparcia nie mogą korzystać sprawcy przestępstw.

 

Pomoc świadczona jest w Siedlcach, Skórcu, Łosicach, Łaskarzewie i Stałym Punkcie Mobilnym w Trojanowie.

Filia nr 2 CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W SIEDLCACH FILIA W ŁASKARZEWIE

Adres: 08- 450, ul. Alejowa 13, tel. 500 566 898

Stały Punkt Mobilny CPI w Trojanowie:
Adres: 08-455 Trojanów 57A (przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej)
tel. 500 566 898
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.siedlce.caritas.pl