Górzno, dnia 08.07.2016 r.

 

ZPiOŚ.271.7.2016

 

GMINA GÓRZNO

 

Górzno 131, 08-404 Górzno

 

tel. 25 681 22 54/55  fax 25 681 22 57 NIP 826-20-36-670

 

 

 

Informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Uninie

 

 o pomieszczenia przedszkolne i sale dydaktyczne

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       (Dz. U. z 2015, poz. 216 ) informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wybrano ofertę złożoną przez:

 

Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki

 

ul. Hufca Orłów 13

 

08-400 Garwolin

 

W wyznaczonym terminie, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, którym komisja przetargowa przyznała następującą ilość punktów:

 

lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt kryterium cena

Liczba pkt okres gwarancji

Łącznie pkt

1

WODEX Sp. z o.o. Sp.k.

 27-530 Ożarów, ul. Jaśminowa 17

73.64

10

83.64

2

Konsorcjum firm, Lider: KALTECH Leszek Kak, Koziarnia 58, 37-418 Krzeszów n/Sanem, Partner: FUH ELBUDPOL Wiesław Małek, ul. Handlowa 13

37-450 Stalowa Wola

69.27

10

79.27

3

GRUPA MC Sp. z o.o.

 ul. VII Poprzeczna 11, 04-615 Warszawa

60.54

10

70.54

4

Zakład Budowlany DOMEX

 ul. Radosna 41d, 08-400 Garwolin

84.93

10

94.93

5

Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki, ul. Hufca Orłów 13

 08-400 Garwolin

90.00

10

100.00

 

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak