Górzno, dnia 14.07.2016 r.

ZPiOŚ.271.8.2016

GMINA GÓRZNO

Górzno 131, 08-404 Górzno

tel. 25 681 22 54/55  fax 25 681 22 57 NIP 826-20-36-670

 

Informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.

Dowożenie uczniów z terenu gminy Górzno do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górznie

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 216 ) informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin

 

W wyznaczonym terminie, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, którym komisja przetargowa przyznała następującą ilość punktów:

 

lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt kryterium cena

Liczba pkt serwis

Łącznie pkt

1

Usługi Transportowe Janusz Wołoszka

ul. M. Konopnickiej 16

 08-420 Miastków Kościelny

84,88

3

87,88

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin

97

3

100

 

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak