Sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  Rozwoju  Gminy  Górzno im.  Aleksandry i  Bronisława Rojek za rok 2015

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno swą działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków oraz osób i instytucji współpracujących.

 Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w dziedzinie edukacji i kultury, a także działania na rzecz rozwoju naszej gminy.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

-udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,

-inicjowanie i organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

-współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

-promowanie kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia,

W 2015 roku odbyły się dwa Walne Zebrania członków oraz dwa zebrania Zarządu.

Ogółem podjęto w ciągu roku cztery uchwały.

Realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno realizuje cele wspierania i  pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych, w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej zdolnej młodzieży studiującej z terenu Gminy Górzno. Pomoc studentom w postaci stypendium przyznawana jest dwa razy w roku na okres pięciu miesięcy. Zgodnie z Regulaminem przyznawania  stypendiów o pomoc finansową mogą ubiegać się studenci dziennych uczelni państwowych.

W roku 2015 Stowarzyszenie przyznało stypendia czterem studentom  mieszkańcom naszej gminy.

Wśród działań należy również wymienić organizowany już od pięciu lat „Dzień Górzna”, który wszedł  do kalendarza corocznych gminnych uroczystości. Rodzinny festyn gromadzi kilkuset uczestników z terenu gminy i powiatu. Impreza ta jest okazją  do wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i doskonałej zabawy mieszkańców. W organizację imprezy poza gminnymi instytucjami i organizacjami włączają się rodzime firmy i zakłady.

Stowarzyszenie po raz kolejny włączyło się w akcję prowadzoną przez Zarząd Gminny Towarzystwa przyjaciół Dzieci przyznając jednorazowe wsparcie finansowe na przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin.

Z budżetu Stowarzyszenia sfinansowano słodkie upominki dla dzieci uczestniczących w Spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę i Świetlicę Szkoły Podstawowej

 w Górznie.

Podejmowane działania na rzecz rozwoju naszej Gminy zmierzają do tego, by nasza „mała ojczyzna” rozwijała się , a ludziom żyło się łatwiej.

Załączniki:
Pobierz plik (zalaczniki.zip)Załączniki do sprawozdania[Załączniki do sprawozdania]2170 kB