Górzno, dnia 02.08.2016 r.

ZPiOŚ.271.9.2016

GMINA GÓRZNO

Górzno 131, 08-404 Górzno

tel. 25 681 22 54/55  fax 25 681 22 57 NIP 826-20-36-670

 

Informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130406W Górzno-Potaszniki

droga krajowa Nr 17

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       (Dz. U. z 2015, poz. 216 ) informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek,

Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów,

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Garwolinie,

ul. Bitumiczna 6, 08-400 Garwolin

W wyznaczonym terminie, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, którym komisja przetargowa przyznała następującą ilość punktów:

 

lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt kryterium cena

Liczba pkt okres gwarancji

Łącznie pkt

1

FEDRO Sp. z o.o.

 ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

86.99/

1 137 128.76zł

 

10

96.99

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

81.76/

1 209 927.05zł

 

10

91.76

3

SKANSKA S.A.

 ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

89.46/

1 105 786.11

 

10

99.46

4

Lider Konsorcjum: F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów,

 Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Garwolinie, ul. Bitumiczna 6, 08-400 Garwolin

90.00/

1 099 124.66

 

10

100.00

5

PAROL Zakład Usługowo - Remontowo Budowlany

 Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin

75.55/

1 309 379.80

 

10

85.55

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak