Górzno, dnia 02.08.2016 r.

ZPiOŚ.271.10.2016

GMINA GÓRZNO

Górzno 131, 08-404 Górzno

tel. 25 681 22 54/55  fax 25 681 22 57 NIP 826-20-36-670

 

Informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130424W Górzno-Las-Wólka Ostrożeńska

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       (Dz. U. z 2015, poz. 216 ) informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wybrano ofertę złożoną przez:

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

W wyznaczonym terminie, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty, którym komisja przetargowa przyznała następującą ilość punktów:

 

lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt kryterium cena

Liczba pkt okres gwarancji

Łącznie pkt

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

78.45/

2 679 851.66zł

 

10

88.45

2

SKANSKA S.A.

 ul. Gen. Józefa Zajączka 9

 01-518 Warszawa

90.00/

2 335 879.86zł

 

10

100.00

3

Lider Konsorcjum: F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów,

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Garwolinie, ul. Bitumiczna 6, 08-400 Garwolin

85.51/

2 458 482.44

 

10

95.51

4

PAROL Zakład Usługowo - Remontowo Budowlany

 Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin

81.89/

2567150.95

 

10

91.89

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak