Dostępna jest pod adresem http://archiwum.gorzno.ugm.pl