Urząd Gminy w Górznie informuje, że zbiórka odpadów komunalnych w miesiącu styczeń 2017 roku odbędzie się w czwartek 5 stycznia 2017 roku. Odbiór odpadów w pozostałe miesiące pozozstaje bez zmian - w pierwszy piątek każdego miesiąca.