Górzno, dnia 04.01.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że w tut. urzędzie przyjmowane są wnioski o przyznanie dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest (np. płyt eternitowych).

Wnioski  należy składać w Urzędzie Gminy Górzno, pokój nr 1 w terminie do dnia 25.01.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak